EAST LONDON NATURE

Pyrenean Saxifrage

Saxifraga longifolia